De ondernemersvereniging Hummelo-Keppel-Drempt is de verbindende factor voor ondernemers

De Ondernemersvereniging Hummelo-Keppel-Drempt is opgericht in 2005. Inmiddels telt de vereniging bijna 100 leden. Men kan lid worden van de ondernemersvereniging als het bedrijf gevestigd is in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel of als de ondernemer in het gebied woont.

De ondernemersvereniging organiseert door het jaar heen activiteiten voor haar leden. Deze activiteiten zijn gericht op verbinden, inspireren en leren. Het bestuur legt nadrukkelijk haar oor te luister bij de leden om te vragen waar behoefte aan is en probeert dit zoveel mogelijk in het programma te verweven.

Ook draagt de ondernemersvereniging actief bij aan de leefbaarheid van ons werk- en woongebied en aan een gezond ondernemersklimaat. Dit alles gebeurt met heldere en transparante communicatie.

Met het lidmaatschap laten de bedrijven zien dat ze belang hechten aan samenwerking met andere ondernemers, een pre in het zaken doen.

Het lidmaatschap bedraagt 95,- euro per jaar exclusief BTW.

Laatste nieuws

Ondernemerscafé

Nieuws
Beste leden, Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd enige onrust was in het bestuur van jullie ondernemersvereniging. Een aantal van ons werd genoodzaakt om meer…

Ontwikkeling werklocaties

Nieuws
In een nieuwsbericht van 15 mei is een oproep gedaan door de gemeente aan ondernemers om mee te denken over dit onderwerp. Indien er behoefte bij de leden is, willen…