Nieuwsbrief Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt
editie 2, juni 2018

  • Bezoek aan aspergeboerderij De Stokhoven
  • Samenwerking met Toeristisch Informatie Punt
  • Nieuwe voorzitter
  • Leden kascommissie
    Data van de activiteiten
  • Vernieuwde website online!
  • AVG
  • Zomervakantie