‘De vernieuwde ondernemersvereniging staat niet meer in de steigers maar is zichtbaar’. Met deze woorden opende Frans Janssen afgelopen november zijn laatste vergadering voor de ondernemersvereniging. Onze voorzitter neemt na 13 jaar afscheid en geeft de voorzittershamer door aan de ‘nieuwe generatie’.

Per 1 januari is het samengaan van de Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt en het Toeristisch Informatie Punt een feit. ‘Samen staan we sterker en kunnen we de leefbaarheid vergroten’, aldus Frans Janssen.
Na een waardig afscheid van het oude bestuur is het nieuwe bestuur onder toeziend oog van de aanwezige leden geïnstalleerd. Robbert Heck benoemt, onder toeziend oog van de penningmeester, Frans tot erelid van de vereniging.