Digitale Openingsborrel 2021

Woordje van de voorzitter- Digitale openingsborrel OVHKD 2021

Beste ondernemers,

Allen van harte welkom op deze openingsborrel van 2021. Helaas geen borrel zoals we vorig jaar rond deze tijd nog gewend waren. We hebben als bestuur toch op deze manier gemeend om op deze manier het jaar feestelijk te openen!

Als het goed is heeft u allen thuis vandaag een pakketje ontvangen. Dit is hoogstpersoonlijk rondgebracht door onze oud-voorzitter Frans Janssen. Hierin treft u aan een lekker hapje en een drankje. Graag wil ik u allen vragen om het drankje gezellig in te schenken zodat we dadelijk met z’n allen kunnen proosten!

Dit jaar gaat een bijzonder jaar worden voor veel van ons ondernemers. Zoals we tijdens de ALV besloten hebben gaan we komend jaar de helft van de contributie betalen! Voor diegene die het volledige bedrag wensen te betalen, dat mag natuurlijk altijd. Graag zou ik van deze gelegenheid gebruik maken om u allen om een gunst te vragen. Wellicht is het voor bepaalde ondernemers met een redelijk gelijkblijvende omzet wellicht mogelijk om toch dit jaar lid te worden van de OVHKD.

Vraag ondernemers er juist dit jaar bij. Samen kunnen we ons verenigen en ook van ons laten horen in de maatschappij en naar de gemeente. Zo staan we als bestuur open voor allerlei actuele vragen en spelen daar graag op in! Bij elkaar komen kan wellicht niet, maar online leren van een expert of samen in kleine groepjes praten over een bepaald onderwerp natuurlijk wel!

Ik ben blij om u te melden dat we met verschillende kandidaten hebben gesproken die zich kort voor de ALV hebben gemeld om meer te willen betekenen voor de vereniging. 2 daarvan zijn bereid om enkele taken in te gaan vullen. Het bestuur zal ze met uw goedkeuring tijdens de komende ALV benoemen, maar zou ze graag in de komende periode inwerken, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. Wie zijn die kandidaten dan hoor ik u denken. Voor de communicatie-ondernemer van onze vereniging hebben we Han van der Lans bereid gevonden om plaats te gaan nemen in het bestuur. En helaas heeft Raffaela te kennen gegeven dat ze haar taak als activiteiten-onderneemster van de OVHKD op dit moment niet meer ziet zitten. Wel is ze bereid om de nieuwe kandidaat op de achtergrond te blijven ondersteunen. De kandidaat die dit ziet zitten is Martijn Veenhuis.
Tijdens de ALV zullen we zowel Marieke als Raffaela bedanken voor hun tomeloze inzet voor de vereniging in de afgelopen jaren!

Op het gebied van Toerisme zijn we nog zoekende naar een passende invulling om de taken van Henny Dokter ergens onder te brengen. Het is natuurlijk niet haalbaar om dit door 1 actieve ondernemer op te vangen. Hiervoor zijn Ronald en ik nog zoekende naar mensen die ons daarbij willen gaan helpen. Het idee is hierbij dat vele handen licht werk maken en een mooi draagvlak creeeren bij activiteiten. Komende zomer beloofd het natuurlijk net als afgelopen jaar behoorlijk druk in eigen land te gaan worden, zolang we nog niet kunnen reizen. Wilt u hierin iets betekenen, hetzij tijdelijk, hetzij met een lichte taak, laat dit dan bij een van de bestuursleden weten!

De ALV is van het najaar naar het voorjaar verplaatst, daarmee kunnen we het afgelopen jaar sneller afronden, dit leek het bestuur en de leden tijdens de ALV het juiste besluit. Dat resulteert er natuurlijk in dat de ALV nu gepland staat op 30 maart! Dus noteer allen deze datum alvast in de agenda. Naar verwachting zal deze ook digitaal plaatsvinden. Zoals bij de laatste ALV was het bestuur aangenaam verrast over de effectieve wijze waarop we ondanks de online belemmeringen toch een goede ALV hebben kunnen organiseren.

Dan als laatste punt breng ik graag de reis van Gijs bij u onder de aandacht. Gijs is inmiddels bij behoorlijk veel ondernemers langs geweest. Hij heeft daar prachtige verhalen gehoord en heeft inmiddels een mooi beeld wat u als ondernemer nou precies bezighoudt! Hiervoor zijn een aantal Thema’s benoemd zoals bedrijfsopvolging, infrastructuur, scheiding tussen werk en privé en hoe ga ik om met klanten, hoe commercieel moet ik zijn?
In de komende maanden lijkt het ons mooi om invulling te kunnen gaan geven aan deze thema’s om u als ondernemer te ondersteunen en wellicht kunnen we elkaar helpen door elkaar de bal toe te spelen op bepaalde vlakken! Hou vooral de agenda van de OVHKD in de gaten en wellicht treffen we elkaar tijdens een van deze meetings.

Zo snel het weer kan, hopen we u allen in levenden lijve weer te ontmoeten. Voor nu pak ik het glas erbij en proost ik op u allen, op uw gezondheid en dat 2021 ondanks al dat Corona-gedoe toch een mooi ondernemersjaar voor u mag worden!

Dan is vanaf nu het plan dat u wellicht in een aparte kamer binnen zoom/teams wellicht met iemand kan praten. Zijn er nog vragen algemeen aan de vereniging die centraal gesteld en beantwoord kunnen worden? Steek daarvoor graag uw hand omhoog. Dan gaan we even een snelle vraag/antwoord ronde doen, net als een rondvraag. Wie mag ik noteren?