Hummelo 2XL Excelleren in leren

  1. Home
  2. Diensten
  3. Hummelo 2XL Excelleren in leren

Welkom bij 2XL Excelleren in leren
De snelle wereld waarin wij leven is niet voor alle leerlingen een veilige wereld. Op school kan de sociale druk, de werkdruk en de onrust, in vaak te volle klassen, een leerling opbreken. De zin in leren dreigt verloren te gaan, als er niet voldoende uitdaging geboden wordt. Leerlingen die vaak goed geleerd hebben, maar toch, om boven genoemde redenen, niet de bijbehorende resultaten kunnen laten zien, raken gedemotiveerd.

Leerlingen van Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs kan ik begeleiding bieden om een krachtiger persoon te worden en inzicht verschaffen in eigen leer- en werkstrategieën. Laten zien welke invloed de leerling zelf heeft op de resultaten van zijn/haar werk. Ik bied handvatten om een goede hulpvraag te stellen aan de leerkracht, of docent. Tijdens de begeleiding kan er geleerd worden: ‘hoe’ samen te vatten, te mindmappen en hoe het huiswerk goed gepland en georganiseerd kan worden. Samen met de leerling onderzoeken waar zijn/haar eigen mogelijkheden en talenten liggen en deze optimaal te benutten of in te zetten waar nodig.

Samen kunnen we leren (weer) tot een succes maken.

Zutphenseweg 1 6999 BG Hummelo
06-55342398 / 0314-382382