Diseo voert een breed scala aan milieu- en onderzoeksactiviteiten uit op land en water. Diseo houdt zich hoofdzakelijk bezig met het uitvoeren van partijkeuringen (conform Besluit Bodemkwaliteit), water- en bodemonderzoeken (volgens NEN 5720 en NEN 5740), ecologisch onderzoek en het begeleiden van saneringen. Daarnaast adviseert en ondersteunt Diseo op het gebied van Arbo en Veiligheid.

De Koppeling 15a, 6986 CS Angerlo
0313 476 545