Firm Ground is het full-service bureau voor digitale toegankelijkheid.
Digitale toegankelijkheid betekent dat digitale informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder een functiebeperking. Denk bij functiebeperkingen aan mensen die doof, slechthorend, blind, slechtziend of kleurenblind zijn. Maar ook aan mensen die autistisch zijn, dyslexie hebben of een kort werkgeheugen. En aan mensen die geen muis of touchscreen kunnen gebruiken omdat ze bijvoorbeeld een motorische beperking hebben, trillen of om een andere reden het toetsenbord of andere apparatuur moeten gebruiken.

Firm Ground helpt organisaties met alle aspecten van het proces om digitale informatie en diensten toegankelijk aan te bieden voor iedereen. Firm Ground ondersteunt met advies en onderzoek, het verbeteren van processen, training, het opstellen van de verplichte toegankelijkheidsverklaringen en software. Zo is Firm Ground verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van de CoronaMelder App en bijbehorende website. En schreven we voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken een publicatie over de organisatie-aanpak van digitale toegankelijkheid.

Voor veel organisaties is digitale een wettelijke verplichting of is dat binnenkort het geval. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Hoflaan 15, 6953 AL Dieren
0313 312 131