Bronckhorst stelt lokale spelregels voor wind op

Vanochtend (20 mei) heeft het college ingestemd om het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’ ter besluitvorming aan de raad voor te stellen. Een grote groep inwoners, experts en organisaties is in dit proces betrokken geweest. Hierbij stuur ik u in de bijlage het verstuurde persbericht. U vindt meer informatie en de documenten op www.bronckhorst.nl/windenergie.
De raad behandelt het voorgestelde beleidskader tijdens de commissievergadering van 17 juni. En neemt op 1 juli 2021 een besluit.