Beste leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd enige onrust was in het bestuur van jullie ondernemersvereniging. Een aantal van ons werd genoodzaakt om meer focus op het eigen bedrijf te leggen, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen en lokale perikelen zijn daarvoor een belangrijke grondslag geweest.
Reden voor ons om ons eigen functioneren en onze functie naar jullie toe eens flink onder de loep te nemen.

De uitkomst hiervan is onder andere dat we meer de schakel willen zijn tussen jullie en de gemeente Bronckhorst. Schakel, zodat we zorgen en kansen zó vroegtijdig met elkaar kunnen delen dat ze niet uitmonden in problemen of gemiste kansen. Win-win. Zowel voor de gemeente Bronckhorst als haar ondernemers.

In de concrete uitvoering hebben wij het Ondernemerscafé in het leven geroepen.
Elke vrijdag van 17.00 tot 19.00 borrel op de Preinerei, Dorpsstraat 16 te Hummelo. Zonder vaste agenda treffen ondernemers en gemeente elkaar. Informeel. Eerste glas is voor rekening van ons. Het bestuur zal altijd met minimaal één vertegenwoordiger aanwezig zijn.

Kansen, zorgen en andere aandachtspunten kunnen op een ‘whiteboard’ achtergelaten worden. De zienswijze en follow-up van die punten gaat logischerwijs mee naar de volgende weken en kan er goed toe leiden dat er tussentijdse presentaties of discussies ontstaan of geagendeerd. Wanneer het onderwerp ‘body’ heeft gekregen wordt het per nieuwsbrief verspreid onder alle leden, zodat iedereen op de hoogte is.

We plannen de eerste ondernemersborrel op vrijdag 18 november. Graag tot dan.