Drie punten vanuit de Ov-HKD

Beste leden,

Drie punten:

1. De werkgoep Toerisme van de Ov-HKD heeft op maandag 26 februari om 10.00 uur een bijeenkomst in de Gouden Karper. Wil je daar bij zijn? Meld je even aan!

Ter info.

Bijgaand de notulen van de werkgroep Toerisme die op 5-2-2024 bijeen was.

2. Op 10 februari was er een aantal raadsleden van de gemeente Bronckhorst op uitnodiging van de Ov-HKD op ’t Mulra om in gesprek te gaan over de ‘herijkte routekaart’.

Hieronder een link naar de stukken, daarin ook het besprokene op 10 februari onder het kopje:

Schriftelijke bijdrage Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt

Link naar de stukken van het raadsvoorstel “Herijking Routekaart Bronckhorst Energieneutraal”.

3. en… op 7 maart is de Algemene Ledenvergadering, heb je je daarvoor al aangemeld?

Tot zover,

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Ov-HKD

Paul, Wanda, Emiel, Hans en Gijs.