Bijeenkomst Toerisme in Gouden Karper

Aan alle leden van de Ondernemersvereniging Hummelo Keppel Drempt

We willen jullie van harte uitnodigen voor een extra bijeenkomst met als onderwerp Toerisme in onze regio.
Maandag 26 februari 2024 van 10:00 tot 12:00 uur bij de Gouden Karper in Hummelo
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Takenpakket, bestaande uit
Beheer activiteitenkalender
Relatiebeheer met Gemeente Bronckhorst & Achterhoek Toerisme
Deelname aan overleg met andere ondernemersverenigingen (Toeristisch Platformen) binnen de gemeente Bronckhorst en met Doesburg.
Uitgifte Achterommetjes
Beheer Achterommetjes website & social media
Bemensing informatiestands
Teamorganisatie als onderdeel van Ondernemersvereniging HKD.
Kernteam
Klankbordgroep

Voel je je aangesproken tot een van deze onderwerpen en wil je een bijdrage leveren aan de (promotie)activiteiten van de ondernemersvereniging op het gebied van Toerisme? Meld je dan aan per email info@ov-hkd.nl . Je kunt ook bellen met Emiel (06 18800122) of Paul (06 23929743)

Namens het bestuur,

Emiel van Duuren
Paul Snelder