Algemene Ledenvergadering 2024

Beste leden,

Gisteravond is op de Algemene Ledenvergadering het jaarplan en de begroting voor het jaar 2024 goedgekeurd. Ook hebben we enkele vacatures bekendgemaakt waarvoor we graag een oproep doen. Inmiddels hebben we al een aanmelding binnen, waarvoor dank. Er zijn een tweetal vacatures in het bestuur en er is de wens om een netwerk commissie in het leven te roepen. Mocht je belangstelling hebben, laat het ons dan weten voor vrijdag 15 maart aanstaande.

De activiteitencommissie heeft voor de komende eerste donderdagen van de maand een plan gemaakt. Mocht je suggesties hebben en/of je eigen onderneming in het licht willen zetten, aarzel niet en meldt dit bij de activiteitencommissie: activiteiten@ov-hkd.nl

De ondernemersvereniging staat voor belangenbehartiging, netwerken en (thema)bijeenkomsten. Uitgangspunt is dat ondernemers deelnemen aan de bijeenkomsten om zo inhoud te geven aan de missie waarvoor we staan. Ook leden die alleen financieel willen bijdragen zijn natuurlijk welkom.

De contributiebijdrage voor 2024 bedraagt € 125,- per onderneming (ondernemer) en omvat belangenbehartiging, netwerken en deelname bijeenkomsten. Elk volgende persoon van de onderneming draagt per avond € 20 bij voor de verstrekte maaltijd inclusief twee drankjes, te verrekenen ‘aan de deur’ op basis van opgave.

Onderstaand een samenvatting van hetgeen besproken en besloten is tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Bedankt voor jullie bijdrage en deelname,

Namens het bestuur,

Gijs Pelgrom