Toerisme

Toerisme is een belangrijke groeisector voor de Achterhoek, de gemeente Bronckhorst en dus ook voor de vereniging. Leden hebben direct of indirect baat bij toeristen die de regio bezoeken. Daartoe is er binnen de vereniging een werkgroep die zich bezig houdt met alles wat met toerisme te maken heeft, denk aan wandelen, fietsen, kunst, culinair genieten, sport en recreatie. De werkgroep wordt aangestuurd door een bestuurslid en bestaat uit leden van de diverse sectoren.

De werkgroep Toerisme is op zoek naar ondernemers die mee willen denken en werken aan het uitbouwen van onze toeristische activiteiten, de promotie, fondsenwerving en meer.

Wie wil helpen het toerisme te bevorderen? Neem dan contact op